Sobre nosaltres

Sobre nosaltres

Més de 30 anys d'experiència

Formem un gran equip

El nostre equip humà està format per més de 50 persones col·laboradores, amb la formació i experiència professional contrastades en cada una de les especialitats que imparteixen.

Soluciones y Aplicaciones Tecnológicas Integrales, S.L. (SATI Formació), continua amb l’activitat d’Institut de Formació Continua, S.L., amb experiència en els tres subsectors de la formació professional, des del 1992.

La nostra activitat engloba la Formació Ocupacional (FO) i la Formació Continua (FC), des de la detecció de necessitats formatives, elaboració, execució, seguiment i avaluació del pla de formació, en aquells casos que sigui necessari. Els nostres serveis s’adrecen a sectors d’activitat tan diversos com l’energètic, distribució i logístic, automoció, comerç, metall, alimentació i institucional.

Els serveis que portem a terme per a agents socials, empreses i administracions, es realitzen seguin les normes i procediments establerts per aquests o els organismes pertinents, d’acord amb les especificacions de cada convocatòria.

En l’àmbit geogràfic, la nostra activitat docent abasta tot el territori nacional, amb més notorietat a Catalunya, per implantació i proximitat geogràfica, atenent tant a la formació d’oferta com de demanda.

Els nostres valors

La nostra missió

La missió de SATI Formació, suposa un compromís amb les necessitats formatives de la nostra clientela i alumnat, orientada a la millora de la competitivitat de les empreses i al creixement i desenvolupament personal dels treballadors i treballadores, comptant per això amb excel·lents professionals que transmeten al nostre alumnat tota l’experiència i coneixements adquirits al llarg de la seva vida professional.

En conseqüència, assumim una sèrie de valors que defineixen la nostra identitat, tenint en compte les necessitats reals de l’entorn empresarial, laboral i social que suposin un referent formatiu.

L’esforç: Pretenem fomentar el desenvolupament del talent personal del nostre alumnat a través de la formació, permeten adquirir habilitats i aptituds personals que impliquin el desenvolupament del seu perfil professional i personal, així com del seu esperit de superació, esforç i treball.

Metodologia, docència i ocupació

La metodologia: Oferir una formació amb una estructura eminentment pràctica, promovent en tot moment la participació activa i crítica dels alumnes, fomentant el treball en equip i la responsabilitat.

En aquells casos que els nostres serveis són subcontractats, són les empreses contractants qui determinen les “regles del joc”, assignant una persona responsable de projecte per la correcta coordinació de l’acció formativa.

La docència: Comptem amb la col·laboració de persones expertes amb una destacada experiència professional i docent, en cada una de les especialitats, que gràcies als seus coneixements i qualificació faciliten una formació en concordança amb les demandes i realitat del mercat laboral.

L’ocupació: A part de la millora de les competències professionals, un objectiu prioritari és millorar les possibilitats d’ocupació del nostre alumnat, per la qual cosa, posem a la seva disposició un servei d’orientació per a la recerca de feina, elaborant el perfil i l’itinerari d’inserció de forma personalitzada.

 

RSC

Responsabilitat Social Corporativa

El contacte i col·laboració periòdica amb els diferents agents socials, permet que la nostra oferta formativa s’adeqüi a les necessitats formatives de les treballadores i treballadors.

Entitats i més de 50 empreses en l'àmbit privat

Els nostres clients