Política de privacitat

1. PRINCIPALS PREMISSES RESPECTE A LA PRIVACITAT DE L’USUARI I LA PROTECCIÓ DE DADES

Per a nosaltres, la privacitat dels usuaris i la protecció de les seves dades es consideren drets humans. Tenim el deure de tractar acuradament a les persones dins de les nostres dades.

Les dades són un passiu i només han de ser recollides i processades quan sigui absolutament necessari. No ens agrada l’spam. Per això, mai vendrem, llogarem, distribuirem ni publicarem la teva informació personal.

 

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat: SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL

CIF/NIF: B63140628

Adreça postal: Carrer de Julià Serafí, 10, 08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona

Telèfon: +34 934984465

Correu electrònic: info@satisoluciones.com

3. FINALITAT

3.1 Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
A SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a:

3.1.1 Site Visitation Tracking (Google Analytics)

Igual que la majoria de llocs web, utilitzem Google Analytics (GA) per a rastrejar la interacció de l’usuari. Utilitzem aquestes dades per a determinar el nombre de persones que utilitzen la nostra web i per a comprendre millor com troben i utilitzen les nostres seccions dins del lloc web.

Encara que GA registra dades com a ubicació geogràfica, dispositiu, navegador d’Internet i sistema operatiu, aquesta informació no és usada per SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL. en l’elaboració de perfils o en cap altre tractament. No som capaços d’utilitzar aquestes dades per a identificar personalment a l’usuari. GA també guarda la IP de l’usuari, dada amb el qual sí que podríem identificar-lo personalment, però Google no ens dona accés a això.

Des de SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL considerem a GA com un processador de dades de tercers (veure Epígraf 5). GA utilitza cookies, que estan especificades en les guies de desenvolupadors de Google. Deshabilitant l’ús d’aquestes cookies en el navegador de l’usuari, es detindrà el seguiment de tota la seva visita a les pàgines d’aquest lloc web.

3.1.2 Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin

La sol·licitud d’informació o resolució de dubtes ha de realitzar-se mitjançant l’enviament d’un mail a: info@satisoluciones.com. Les dades es rebran en un compte de correu de SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL i seran emmagatzemades, podent ser usades per a facilitar resposta als dubtes consultats, informació sobre serveis, pressupostos i/o accions comercials. Aquests correus i les dades contingudes no es traspassaran a tercers.

NOTA: Com a usuari, evita introduir en el camp de text dades personals o sensibles, ja que no és un camp pensat per a aquest fi i SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL no disposa de mitjans per a verificar-los en aquest sentit.

3.2 Per quant temps conservarem les teves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades.

4.LEGITIMACIÓ

D’acord amb el nostre negoci i els nostres sistemes informàtics, aquest lloc web està dissenyat per a complir amb les següents lleis nacionals i internacionals quant a la protecció de dades i la privacitat de l’usuari:

EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR) UE 2016/679

El compliment d’aquest lloc web amb la legislació anteriorment indicada implica que probablement també és compatible amb les lleis de protecció de dades i la legislació de privacitat d’usuari establerts en molts altres països i territoris. Si no està segur de si aquest lloc web compleix amb la legislació específica sobre protecció de dades i privacitat d’usuari del seu país de residència, ha de posar-se en contacte amb el nostre responsable en protecció de dades i privacitat (detalls en epígraf 2) per als aclariments pertinents.

5.DRETS

5.1 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva suspensió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

5.2 Com pot posar-se en contacte amb nosaltres per a executar els seus drets?
Existeixen diversos mètodes de contacte perquè un usuari pugui exercir els seus drets sobre el tractament que SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL fa de les seves dades personals. Pot realitzar-se una petició per escrit, de manera presencial o mitjançant el correu info@satisoluciones.com

També pot realitzar una petició per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (ARC) mitjançant el formulari de contacte que SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL té a la disposició dels interessats. Per a poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (ARC), l’interessat es posi en contacte amb SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL haurà de ser capaç de demostrar la seva identitat a fi que el responsable del tractament de les dades pugui verificar-los segons les dades emmagatzemades. Com a responsables del tractament de les dades facilitades en formularis d’aquest lloc web, davant qualsevol notificació per part de l’usuari amb la finalitat d’exercitar algun dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició sobre les seves dades personals, SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL informarà l’interessat sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini màxim d’un mes (es pot estendre dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes i informant d’aquesta ampliació en el primer mes).

6.PROCEDÈNCIA

Totes les dades es recullen directament del lloc web i sempre després que l’interessat els faciliti a través dels formularis habilitats per a tal ús. No s’adquireixen per cap altre mitjà.

La política de cookies que utilitza el lloc web estan detallades in situ i només es guardaran en el navegador després d’haver rebut consentiment explícit (mai per omissió o navegació) de l’usuari. El nivell de registre de cookies pot ser variat en qualsevol moment per l’usuari des de l’eina que la pròpia WEB proporciona.

7.BRETXES DE SEGURETAT

SOLUCIONES Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES, SL informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

8.MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat establertes per la GDPR per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris i que els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.