Formacions

Tots els cursos poden ser subvencionats

Demani més informació en cas d’estar interessat/ada

Auxiliar d'electricista

Formació dissenyada per aprendre els fonaments de l’ofici d’electricista. Els continguts del curs van enfocats a aprendre els conceptes bàsics d’electrotècnia, juntament amb la pràctica de feines específiques de l’ofici com ara muntar canalitzacions i els seus corresponents mecanismes, el muntatge de quadres elèctrics, realitzar instal·lacions en sèrie i paral·lel, etc. 

Especialista en instal·lacions fotovoltàiques

Formació dissenyada per aprendre el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. Fonaments bàsics d’electricitat juntament amb l’aprenentatge de com muntar les estructures de suport de les plaques fotovoltaiques, la connexió de les plaques, muntatge i connexió de la instal·lació amb els inversors del sistema solar fotovoltaic, entre d’altres. A més, veuràs eines TIC per monitoritzar i optimitzar la instal·lació.

Manteniment Industrial

Si vols treballar en l’àmbit industrial, aquesta formació t’ofereix la possibilitat d’aprendre els conceptes bàsics del manteniment preventiu i correctiu en l’entorn industrial, independentment del sector d’activitat específic.

Entre els diferents coneixements i habilitats que s’adquireixen al curs, hi ha les tècniques de soldadura amb elèctrode revestit i MIG-MAG, pneumàtica, electropneumàtica i electricitat.

Operari de magatzem amb certificació oficial
de norma UNE 58451 - Formació dels operadors de carretons de manutenció fins a 10.000 Kg

Formació per tothom que vulgui treballar en un magatzem com a Operari de magatzem i vulgui obtindre el certificat de carretoner. Totalment pràctic, amb simulació de magatzem

per entendre les tasques pròpies del lloc de treball, com ara la preparació de comandes, ús de PDA, expedició i recepció, programari SGA, entre d’altres continguts.

Vehicle híbrid i elèctric

Formacions específiques del sector de l’automoció. Diferents nivells de cursos en tecnologia de Vehicles híbrids i elèctrics. La formació és eminentment pràctica i es treballa amb vehicles electrificats, diagnosticant i reparant casos d’avaries reals amb el material més nou i actual que pot oferir el mercat.