Learn new things daily

Millorem la competitivitat de les empreses i el creixement i desenvolupament personal dels treballadors i treballadores

Formació Ocupacional
Formació Continua
Presencial i e-learning
SATI Formació

Formació professional des del 1992

La nostra activitat engloba la Formació Ocupacional (FO) i la Formació Continua (FC), des de la detecció de necessitats formatives, elaboració, execució, seguiment i avaluació del pla de formació, en aquells casos que sigui necessari. Els nostres serveis s’adrecen a sectors d’activitat tan diversos com l’energètic, distribució i logístic, automoció, comerç, metall, alimentació i institucional.

Oferta Formativa

Els nostres cursos

Formació dissenyada per aprendre els fonaments de l’ofici d’electricista. 

Formació dissenyada per aprendre el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Conceptes bàsics del manteniment preventiu i correctiu en l’entorn industrial,  independentment del sector d’activitat específic.

Operari de magatzem amb certificació oficial de norma UNE 58451 – Formació dels operadors de carretons de fins a 10.000 Kg.

Formacions específiques del sector de l’automoció. Diferents nivells de cursos en tecnologia de Vehicles híbrids i elèctrics. 

Families professionals

Categories formatives

+ de 130 formacions

El catàleg d’accions formatives que desenvolupem, supera les 130, tant en la modalitat presencial, com e-learning i mixta.

Serveis formatius per a tots els sectors

Comptem amb la col·laboració de persones expertes amb una destacada experiència professional i docent, en cada una de les especialitats

Oferta formativa

Com treballem?

La nostra metodologia

Oferir una formació amb una estructura eminentment pràctica, promovent en tot moment la participació activa i crítica dels alumnes, fomentant el treball en equip i la responsabilitat.

En aquells casos que els nostres serveis són subcontractats, són les empreses contractants qui determinen les “regles del joc”, assignant una persona responsable de projecte per la correcta coordinació de l’acció formativa.

Subscriu-te a la nostra Newsletter per rebre contingut!