Qui som

#SATI, Solucions i Aplicacions Tecnològiques Integrals, s.l. es constitueix a l’any 2003 amb l’objecte de donar serveis integrals de manteniment d’instal•lacions industrials a empreses.

Amb el temps i atenent les sol·licituds cada cop més freqüents, de les empreses en temes de formació i assessorament als tècnics de manteniment, així com en qualitat i sistemes de control, posada en marxa i funcionament de línees de producció, entre altres, decidim ampliar el nostre objecte social a la formació i consultoria.

En l’actualitat els nostres principals serveis son la formació especifica per a empreses, administracions i agents socials i la consultoria en implantació, seguiment i control de sistemes de qualitat i medi ambient, bàsicament en els sectors energètic e industrial així com el coaching empresarial.

Serveis

Els nostres serveis com s’indicava anteriorment es divideixen en:

Formació

  • Formació continua per a empreses i treballadors/res en actiu. Gestionem i realitzem la formació específica que necessiten les empreses, mitjançant crèdits de formació o cerca d’ajuts i subvencions.
  • Formació Ocupacional, plans d’ocupació i escoles taller per Ajuntaments. En base a los cursos atorgats per l’administració corresponent, ens ocupem de llur execució, des de la coordinació del professorat, cobrir baixes laborals d’experts, elaboració dels materials específics de curs, control i seguiment del alumnat a les classes, etc.
  • Formació privada per a empreses. Elaborem plans de formació específics per cada empresa atenent les seves necessitats concretes, així com accions formatives puntuals.

Consultoria

  • Consultoria normes ISO 9000 Realització del procés complert d’ implantació del sistema de qualitat triat fins aconseguir la certificació, incloent el acompanyament durant el procés de certificació.
  • Consultoria normes ISO 14000 S’ actua de igual manera que en el apartat anterior, incloent un apartat de legislació mediambiental específica del municipi i/o comunitat.

Coaching

  • Hi ha nombroses definicions pel coaching i totes elles podrien ser valides.Per la nostra organització el coaching es una metodologia de treball i unes eines que ens permeten, convenientment aplicades, ajudar a les persones i equips a obtenir resultats fora de “norma” i millorar la manera en que fan les coses i perquè les fan.El coaching per tant es més que una simple eina de gestió, en certa forma, una manera de ser i fer les coses, el que facilita la seva extrapolació concreta a determinades situacions i àmbits de l’empresa i els seus professionals, donant lloc a les especialitats del coaching.