Formació

Consultoria de Qualitat i Medi ambient

Consultoria Normes ISO 9000
Realització del procés complert d’implantació del sistema de qualitat triat fins la seva certificació, incloent el acompanyament durant el procés d’implantació.

Consultoría Normes ISO 14000
S’actua igual que en el apartant anterior, incloent un apartat de legislació mediambiental especifica del municipi i/o comunitat autònoma.

Coaching Empresarial

Hi ha nombroses definicions pel coaching i totes elles podrien ser valides.

Per la nostra organització el coaching es una metodologia de treball i unes eines que ens permeten, convenientment aplicades, ajudar a les persones i equips a obtenir resultats fora de “norma” i millorar la manera en que fan les coses i perquè les fan.

El coaching per tant es més que una simple eina de gestió, en certa forma, una manera de ser i fer les coses, el que facilita la seva extrapolació concreta a determinades situacions i àmbits de l’empresa i els seus professionals, donant lloc a les especialitats del coaching.

Noticies

  • Sense Notícies que mostrar