Formació Continua

#Formació continua per a empreses i treballadors/res en actiu.

Gestionem i realitzem la formació específica que necessiten les empreses, mitjançant crèdits de formació o cerca d’ajuts i subvencions.

Formació Ocupacional, plans d’ocupació i escoles taller per Ajuntaments. En base a los cursos atorgats per l’administració corresponent, ens ocupem de llur execució, des de la coordinació del professorat, cobrir baixes laborals d’experts, elaboració dels materials específics de curs, control i seguiment del alumnat a les classes, etc.

Formació privada per a empreses. Elaborem plans de formació específics per cada empresa atenent les seves necessitats concretes, així com accions formatives puntuals.