## #

Fitxa Curs : CURSOS PER AJUNTAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

CURSOS PER AJUNTAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Cursos disponibles prèvia sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona (depenent de la disponibilitat de recursos). Hi ha diversos programes per triar depenent del perfil dels usuaris finals d'aquests cursos. Alfabetització informàtica, ús d'internet, xarxes socials, etc. Els cursos es fan en les pròpies instal·lacions dels Ajuntaments.