Consultoria

#

Consultoria normes ISO 9001 Realització del procés complert d’ implantació del sistema de qualitat triat fins aconseguir la certificació, incloent el acompanyament durant el procés de certificació.

Consultoria normes ISO 14000 S’ actua de igual manera que en el apartat anterior, incloent un apartat de legislació mediambiental específica del municipi i/o comunitat.